Τα Μέλη του Συστήματος Πληρωμών

 

Α/Α  Πιστωτικό Ίδρυμα - Μέλος του Συστήματος Πληρωμών  Τριψήφιος κωδικός
1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
     www.bankofgreece.gr
010
2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
     www.nbg.gr
011
3. ALPHA BANK Α.Ε.
     www.alpha.gr
014
4. ATTICA BANK ΑΤΕ
      www.atticabank.gr
016
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
      www.piraeusbank.gr
017
6. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
      www.eurobank.gr
026
7 EΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
www.ibg.gr
034
8 AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.
www.abbank.gr
056
9. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
www.rbs.com
064
10.  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε.
      www.chaniabank.gr
 069
11. HSBC BANK PLC
      www.hsbc.gr
 071
12.  UNICREDIT BANK AG
       www.unicredit.gr
 072
13.  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συν. Π.Ε.
      www.epirusbank.com
 075
14. ΜΠΑΝΚ ΟΦ ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑ
      www.bankofamerica.com
 081
15.  CITIBANK International Limited
       www.citibank.gr
 084
16.  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε.
      www.pancretabank.gr
 087
17.  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε.
      www.evrosbank.gr
088
18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συν. Π.Ε.
      www.bankofkarditsa.gr
089
19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε.
      www.bankofthessaly.gr
091
20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Συν. Π.Ε.
      www.pieriabank.gr
094
21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε.
       www.dramabank.gr
095
22. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
       www.tpd.gr
097
23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Συν. Π.Ε.
       www.syntraser.gr
099
24. KEDR CLOSE JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK
      www.kedr.gr
107
25. T.C ZIRAAT BANKASI A.S
      www.ziraatbank.com
109
26 PROCREDIT BANK
      www.procreditbank.gr
116
27. ΕΛ.ΤΑ.
      www.elta.gr
199