Πληρωμές με χρεωστική και πιστωτική κάρτα

Η ΔΙΑΣ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έχει αναπτύξει την υπηρεσία DIAS POS μέσω της οποίας πραγματοποιούνται:

  • πληρωμές οφειλών των φορολογουμένων μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σε τερματικό POS καταστήματος Δ.Ο.Υ. και
  • πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων από πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα από τον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Η υπηρεσία έχει υιοθετήσει το πρότυπο EMV, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τερματικά POS με κάρτες που φέρουν chip.  Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΙΑΣ ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει θέσει το SEPA Cards Framework του European Payments Council (EPC) και αφορούν τις συναλλαγές καρτών που πραγματοποιούνται στον SEPA.

Για τις πληρωμές μέσω της υπηρεσίας DIAS POS μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες όλων των τραπεζών.

Σχετική πληροφόρηση:

Κατάλογος των αποδεκτών καρτών πληρωμής

Σχετικοί σύνδεσμοι:

SEPA vision for cards

Το πρότυπο EMV