Εταιρικά Νέα

16.09.2014

Η ΔΙΑΣ ανακοινώνει την πιστοποίησή της βάσει του διεθνούς προτύπου ασφαλείας PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), το οποίο ενισχύει την ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων καρτών και των συναλλαγών πληρωμών.

Η παραπάνω πιστοποίηση της ΔΙΑΣ έγινε στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της και ανταπόκρισής της στις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές συνθήκες.

Δείτε όλα τα νέα...